Pregătire sportivă

“Pentru fiecare persoana, sportul este un prilej de inbunatatire a felului sau de a fi”

Pierre de Coubertin

Prin studierea disciplinei Pregătire Sportivă Teoretică, se urmăreşte însuşirea de către elevi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi metodice, pe care să-şi fundamenteze pregătirea sportivă proprie, cât şi dobândirea unor competenţelor metodice şi organizatorice specifice rolului de instructor sportiv.

Programele sunt structurate în competenţe specifice fiecărui an de studiu, derivate din competenţele generale, proprii învăţământului liceal – ciclurile inferior şi superior. Fiecărei competenţe specifice îi sunt asociate conţinuturi care contribuie la realizarea acesteia, conform logicii specifice domeniului teoriei şi metodicii antrenamentului sportiv. De asemenea, în programă se regăsesc o serie de sugestii metodologice considerate eficiente în practica didactică. Valorile şi atitudinile accentuează potenţialul acestui domeniu care trebuie valorificat pentru structurarea complexă a personalităţii elevului sportiv de performanţă.

Sportul este un fenomen complex, care aparține vieții sociale a individului, permițându-i acestuia să își exprime întregul potenţial bio-psiho-motric şi să obțină satisfacții, atât în plan personal (fizic și psihic), cât și material. Este o activitate accesibilă oricărui individ, fie prin formele sale de tip loisir (sportul pentru toți), fie prin forme adaptate (sportul adaptat), fie prin activități performanțiale (sportul de performanță), în funcție de nivelul individual, aptitudinal-motric, de nevoile și motivația fiecăruia, precum și de condițiile de exersare fizică sistematică ale practicanților.