DISCIPLINE

Starea ideală pe care dorim să o atingem este definită de ideea de contribui la dezvoltarea elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse și de a deveni un centru de excelență performant, un nucleu cultural emergent capabil să contribuie la formarea unor cetățeni europeni de prim rang, o instituție educațională de elită care promovează creativitatea şi inovaţia pentru dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.

Limba franceză

Limba franceză este o limbă de cultură. Este limba marilor scriitori precum Voltaire, Hugo, Balzac sau Molière, adevărați “monștri sacri ai literaturii universale”.

Chimie

În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă.

Economie aplicată

Antreprenoriatul se referă la capacitatea unei persoane de a-şi pune în practică ideile, implicând inovare, creativitate și asumarea unor riscuri.

Biologie

Importanța biologiei în viața oamenilor devine conștientă atunci când vine vorba despre sănătate, nutriție sau alegerea condițiilor optime de viață.

Dezbatere

La ce ne foloseşte gândirea critică? Avem nevoie de ea dacă dorim să aflăm adevărul despre lume şi despre noi înşine sau dacă vrem să găsim soluţii corecte şi să luăm decizii bune.

Pregătire Sportivă Teoretică

Pentru fiecare persoana, sportul este un prilej de inbunatatire a felului sau de a fi

Informatică
Pentru a putea întrebuința calculatorul la studiul problemelor concrete, omul e obligat să învețe să gândească exact și abstract.
Limba engleză

Limba engleză este limba social-media, social-networks, virtual worlds. Lumi care până nu demult păreau doar utopii, însă care încet încet fac parte integrantă din viața noastră de zi cu zi.

Istorie

Fără istorie nu este patrie și fără dragoste de istorie nu poate fi dragoste către patrie!

Matematică

Cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică.

Fizică

Fizica este o artă a înţelegerii lucrurilor. De mii de ani oamenii se întreabă de ce strălucesc stelele, de ce este tare piatra sau de ce luceşte aurul.

Geografie

Nimic nu este mai folositor decât studiul geografiei spre a deştepta sănătoasa judecată a omului.

Arte

o nevoie superioară a omului

Educaţia civică

Educaţia civică are un rol determinant în formarea cetăţeanului active și responsabil, acel cetățean intersat de cultivarea propriei personalităţi in spiritual adevărului și integrității morale.

Cultură și civilizație românească

Respectarea și cultivarea valorilor, atitudinilor și competențelor specifice în scopul extinderii orizontului cultural despre România și al cultivării limbii române

Limba Germană

Limba lui Schiller este cheia care facilitează accesul în companiile de top ale Germaniei.

Limba Romana

Limba este întâiul mare poem al unui popor.

Psihologie

Un univers al (auto)cunoașterii

Religie

Religia este legătura liberă, conștientă și personală a omului cu Dumnezeu iar existenUn univers al (auto)cunoașteriița religiei este strâns legată de problema existenței și a cunoașterii lui Dumnezeu

Socio Umane

Educația este un al doilea soare pentru cei care o au.

Creativitate științifică și tehnică

“Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm.” (Walt Disney)

Limba Italiana

“Toate drumurile duc la Roma”