Chimie

„În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă”

Antoine-Laurent de  Lavoisier

Centrul Județean de Excelență Alba promovează și sprijină elevii și cadrele didactice din județul nostru, care îndrăgesc această minunată disciplină, oferind elevilor capabili de performanță  posibilitatea aprofundării și extinderii noțiunilor, încă din gimnaziu. Elevii vor avea șansa să descopere diverse modalitățil de înțelegere și interpretare a naturii prin prisma unei suite de activități teoretice și practice care le vor stimula gândirea critică și creativitaea. Tototdată, vor avea posibiltatea de a lua contact cu activități specifice acestei discipline care le vor dezvolta atitudini pozitive față de învățare și cunoaștere.  Demersul nostru educațional se înscrie într-unul care a început cu ani în urmă, întrucât, de-a lungul timpului, dascălii noștri au fost interesați și au promovat performanța, iar în continuare, prin activitățile propuse în cadrul Centrului de Excelență, vom sensibiliza elevii și îi  vom atrage înspre noi abordări ale științelor .