Centrul Județean de Excelență Alba

Misiunea noastră este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță în domenii diverse și de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale si morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare.

Ce ne-am propus?

Mediu armonios

să creăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale

i

Programe educaționale

să realizăm programe educaţionale de calitate înaltă, în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii elevilor care urmează acest model de educaţie

v

Cadru educațional

să creăm un cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi profesional

Comunitate

să asigurăm elevilor un nivel intelectual moral şi civic de calitate

Performanță

să educăm elevii capabili de performanțe pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor profesionale și personale;

Încredere

Elevii noștri au nevoie să se dezvolte într-un mediu școlar care să le ofere încredere, astfel încât să fie capabili să facă față provocărilor vieții

Starea ideală pe care dorim să o atingem este definită de ideea de contribui la dezvoltarea elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse și de a deveni un centru de excelență performant, un nucleu cultural emergent capabil să contribuie la formarea unor cetățeni europeni de prim rang, o instituție educațională de elită care promovează creativitatea şi inovaţia pentru dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.

  • Sprijin
  • Pregătire
  • Testare

Să învățăm împreună!

 

0373 023 172

cje@isjalba.ro