Arte

Prin arta omul angajează un dialog permanent cu realul în primă instanță și irealul și nevăzutul în a doua instanță, cu aceea parte a conștiinței, a intelectului, a sensibilității și a puterii creatoare. Comunicarea prin artă presupune un flux de informații între două sau mai multe părți, fiind necesară existența unui conținut informațional și a unor modalități de a-l transmite, pentru a ajunge la receptor prin prisma culorii, a sunetului, a unor simboluri și semne purtatoare de sens ș.a.m.d.

Profesori coordonatori

  • Profesori coordonatori:

    Prof. Rus Daniela, Liceul de Arte “Regina Maria” Alba Iulia

    Prof. Kusztos Noemi, Palatul Copiilor Alba Iulia

 

Limbajul artistic ascunde în complexitatea sa simboluri, semnificații și metafore adresate nemijlocit sensibilității și gândirii, pentru a căror clasificare este nevoie de o gândire și o capacitate de discernământ, imposibil de a fi formulate în afara unui proces de inițiere și studiu. O parte din acest proces se regșsește în activitatea din cadrul Centrului, activitate care e menită să puna bazele insușirii ,,vocabularului artisttic”, a elementelor de comunicare și expresie artistică.

Educația artistică ocupă un rol important în cadrul sistemului educațional de formare a unei personalități complexe. De exemplu, încă din antichitate introducerea desenului ca și materie de studiu a fost considerată de catre Aristotel, ca o necesitate a formării unor deprinderi de reprezentare a lumii reale, a ideilor transpuse în imagini artistice, de înțelegere a trăsăturilor chipului și corpului uman, de percepere a caracteristicilor obiectelor, formelor și culorilor, precum și a relațiilor dintre ele. Educatia artistică urmărește dezvoltarea capacității de comunicare, cu valoare universală de transmitere a mesajelor, depășind granițele lingvistice. Prin studiul treptat și prin aprofundarea noțiunilor și a tehnicilor care stau la baza formării artistice a elevului se urmărește ca tânărul, asaltat de imagini publicitare fără valoare artistică, să nu devină un receptor pasiv, ci să își păstreze și să își cultive capacitatea de creație proprie, specifică personalității sale unice.

La o primă vedere, disciplina contribuie doar la formarea competenței de sensibilizare și exprimare culturală, însă la o abordare mai atentă și detalială, se obervă contribuția disciplinei la valorificarea și promovarea celorlalte competențe cheie, având astfel un caracter transversal.