Educaţia civică

Profesori coordonatori

  • Profesori coordonatori:Prof. dr. Simion Constantin Adrian –  Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
  • Prof. Balea Elena – Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra

 

Educaţia civică are un rol determinant în formarea cetăţeanului active și responsabil, acel cetățean intersat de cultivarea propriei personalităţi in spiritual adevărului și integrității morale. Ea ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle. Un elev interesat de aceste aspecte va deveni un adult adaptabil la cerinţele vieții și societății, capabil să respecte şi să creeze valori materiale şi spirituale. Acest scop poate fi atins prin utilizarea metodelor interactive, de motivare şi de implicare directă a elevului în soluţionarea diverselor probleme la nivel de comunitate. Astfel, putem spune că educaţia civică, realizată atât în şcoală, cât şi în afara ei, are misiunea de a promova principiile şi valorile societăţii democratice și de a contribui la modelarea personalităţii elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii.

La nivelul Centrului udețean de Excelență Alba, activitatea didactică la grupa de Educație Civică are la bază ideile fundamenale ale disciplinei și urmărește să atingă menirea acesteia în sensul dezvoltării la elevi a cunoaşterii orientate spre valori, a aptitudinilor bazate pe acţiune şi a competenţelor centrate pe schimbare, toate acestea oferind posibilitatea cetăţenilor de mâine să aibă o viaţă productivă într-o democraţie pluralistă.