Economie

„Inovarea-o schimbare care creează o nouă dimensiune a performanței”.

Peter Drucker

Inovarea în educație este deosebit de semnificativă, având în vedere că mâinile tinere, modelate de sistemul educațional de astăzi, vor fi cele care vor conduce inovarea, iar nevoile se schimbă foarte repede și trebuie actualizat și sistemul educațional astfel încât să avem o forță de muncă actuală și adaptată pieței actuale.

Pentru a evolua, sistemul de învățământ trebuie să actualizeze procesele și abordările învechite care definesc școlile și să introducă practici noi care să pregătească tinerii să funcționeze în viitor.

Pentru un antreprenor din domeniul tehnologiei, recunoașterea oportunităților începe cu simțirea unei nevoi sau a unei schimbări și se încheie cu soluții inovatoare în care se află valoarea economică, iar noua întreprindere va genera valoare doar dacă fondatorul va înțelege ecosistemul antreprenorial.

Antreprenoriatul se referă la capacitatea unei persoane de a-şi pune în practică ideile, implicând inovare, creativitate și asumarea unor riscuri, precum și capacitatea de a planifica și de a gestiona proiecte pentru realizarea unor obiective.

Prin caracterul aplicativ, structurat după principiul „învață acționând”, elevii sunt antrenați în activități care facilitează descoperirea de sine stătătoare a adevărurilor despre economie și antreprenoriat, consolidând cunoștințe cu capacități/abilități practice și atitudini față de realitățile din jur și formând convingeri despre posibilitățile de afirmare a persoanei.

Prin activităţi practice, economia aplicată dezvoltă aptitudinile necesare adaptării la economia globală şi cunoştinţele asupra modului în care funcţionează economia, la nivel micro şi macroeconomic, naţional şi internaţional. Se vizează formarea şi dezvoltarea unor abilităţi pentru viaţă şi profesie, încurajează participarea activă la viaţa comunităţii şi la luarea unor decizii.

Programul asigură tinerilor posibilitatea de a studia economia, folosind aplicaţii practice şi studii de caz, cu exemple de pe piaţă şi este un instrument modern de abordare a economiei din perspectiva viitorului lor statut de antreprenori, angajaţi sau consumatori. Valoarea acestei abordări este că elevii lucrează în echipă şi fac prezentări de studii de caz, formându-şi astfel abilităţi valabile şi în lumea afacerilor. Prin exersarea analizei studiului de caz, a discuţiilor în grup şi a prezentărilor, elevii îşi dezvoltă abilitatea de a analiza o mare varietate de situaţii economice din viaţa reală. De asemenea se realizează stimularea, formarea, dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor, dezvoltarea personală și integrarea în viața economică și socială activă a acestora, crearea omului de succes.