Socio Umane

„Educația este un al doilea soare pentru cei care o au” Heraclit din Efes

Au trecut mii de ani de când Socrate a “coborât filosofia din cer pe pământ” aducând în centrul discuţiilor filosofice o problemă complexă, care mai stârneşte şi astăzi interogaţii, dacă nu chiar dispute la nivel de definiţie: problematica naturii umane, definirea omului sau răspunsul la îndemnul „Cunoaşte-te pe tine însuţi!”. Ce este omul? – o întrebare care suportă o multitudine de definiţii. Fiecare dintre disciplinele socio-umane poate să răspundă la această întrebare, într-un mod specific, care să ofere o perspectivă asupra cunoașterii de sine, premisă a dezvoltării personale și a cunoașterii „celuilalt”. Prin specificul lor, aceste discipline îi conferă elevului libertatea căutării de sine, fără teama de eșec, libertatea gândirii, îl provoacă permanent la argumentare, la analiză, la lărgirea perspectivelor asupra problemelor care îl interesează.  „… o educație a descoperirii active a adevărului este superioară unei educații care constă doar în a-i dresa pe subiecți pentru a vrea prin acte de voință, prealabil controlate și a ști prin adevăruri pur și simplu acceptate.” ( Jean Piaget)

Formarea și dezvoltarea gândirii critice, construirea personalității elevilor pe piloni valorici, generatori de conduite pozitive, orintate către celilați, simultan cu valorizarea propriei persoane, formarea deprinderilor şi atitudinilor intelectuale, gândirea creatoare, capacitate de analiză, abstractizare, argumentare, aplicabile la rezolvarea problemelor ajută elevul în ceea ce privește capacitatea de adaptare şi  nivelul performanţelor personale.

Sintetic, beneficiile rezultate din studiul disciplinelor socio-umane pot fi redate astfel:

  • apariţia unor idei noi, valoroase pentru societate;
  • exprimarea liberă a personalităţii;
  • întregirea viziunii asupra omului: completarea bio-psiho-socialului prin cultural, creaţie de valori.

Profesori coordonatori

  • Prof. Caizer Daniela – Colegiul Național “Titu Maiorescu” Aiud