PROIECT EDUCAȚIONAL „SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ – SOCIETATE EUROPEANĂ” – ediția 2023 – E.2. SECȚIUNEA DE LIMBĂ GERMANĂ – SUBSECȚIUNEA E.2.2. Concurs de scriere creativă „Cum continuă povestea”

Materialul postat este cel pe baza căruia se vor realiza lucrările cu care vor participa la concurs elevii de gimnaziu. Lucrările și fișa de înscriere se vor trimite la adresa cjexalba@gmail.com până în data de 28 aprilie 2023. Criteriile de jurizare vor viza: originalitatea, corectitudinea gramaticală, folosirea expresiilor specifice limbii germane, respectarea numărului de cuvinte cerut pentru fiecare clasă/nivel.