Centrul Județean de Excelență Alba, denumit în continuare CJEx AB, demarează procesul de selecție pentru cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa de profesori care vor coordona grupele de elevi din cadrul CJEx AB în anul școlar 2022 – 2023.

La procesul de selecție pentru formarea corpului profesoral pot participa cadre didactice care manifestă disponibilitate și interes pentru pregătirea elevilor capabili de performanță în cadrul Centrului Județean de Excelență Alba. Procesul de selecție se realizează pe baza unui portofoliu profesional, care va conține documente doveditoare privind preocuparea pentru pregătirea elevilor, materializate prin rezultate foarte bune la olimpiade și/sau concursuri școlare și a unui interviu. Profesorii selectați pentru a coordona grupele de elevi din cadrul CJEx AB în anul școlar 2022 – 2023 vor fi încadrați la plata cu ora.

Descarcă documente

Formulare editabile