LA ÎNCEPUT DE DRUM

 

Centrul Județean de Excelență Alba îşi propune să vină în întâmpinarea elevilor dornici de cunoaștere, care vor să atingă un nivel înalt  de performanță și să ofere o educaţie complexă, prin care să se dezvolte personalităţi puternice, creative şi adaptabile în societate.

Misiunea noastră este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță în domenii diverse și de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale si morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare.

Prin activitatea Centrului Județean de Excelență Alba urmărim:

  • să creăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale;
  • să realizăm programe educaţionale de calitate înaltă, în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii elevilor care urmează acest model de educaţie;
  • să creăm un cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi professional;
  • să asigurăm elevilor un nivel intelectual moral şi civic de calitate;
  • să educăm elevii capabili de performanțe pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor profesionale și personale.

Starea ideală pe care dorim să o atingem este definită de ideea de contribui la dezvoltarea elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse și de a deveni un centru de excelență performant, un nucleu cultural emergent capabil să contribuie la formarea unor cetățeni europeni de prim rang, o instituție educațională de elită care promovează creativitatea şi inovaţia pentru dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.

În activitatea instituției un rol important îl au proiectele și concursurile în care sunt implicate elevi atât din județul Alba, cât și din țară. Unul dintre ele este “Societatea românească – societate europeană”, un proiect regional al Centrului Județean de Excelență Alba, înscris cu nr. 6 / 17.01.2022 în CAEJ – ISJ Alba.

Proiectul s-a desfășurat în perioada martie – mai 2022 și s-a adresat elevilor de gimnaziu și de liceu, avându-se în vedere realizarea unui concurs pe trei secțiuni, prin care s-au urmărit:

– promovarea bunelor practici în educație;

– stimularea creativităţii elevilor ;

– dezvoltarea comunicării interculturale, lărgirea orizonturilor educațional pentru elevi;

– dezvoltarea conexiunilor între unităţile şcolare în scopul manifestărilor educative comune;

– creşterea gradului de implicare a tinerilor în unităţile şi comunităţile din care provin prin transmiterea informaţiei către semenii lor, contribuind în mod real la binele fiecăruia şi la binele comunităţii.

De asemenea, proiectul a avut o secțiune în cadrul căreia colegii profesori au putut să propună materiale științifice, materiale care se regăsesc în această publicație.

Scopul proiectului a fost de a transmite elevilor, prin competiţia în care s-au înscris, importanţa conştientizării apartenenţei României la sistemul de valori propus de Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

OS1. Lărgirea ariei de cunoaştere a elevilor prin însuşirea şi aprofundarea cunoştintelor din diverse domenii.

OS2. Adoptarea unor atitudini pro-active în viaţa personală şi socială.

OS3. Manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor privind activitatea grupurilor din care fac parte;

OS4 Creşterea gradului de informare a elevilor privind deciziile de continuarea studiilor, dezvoltare profesională şi personală.

OS5. Stimularea interesului elevilor pentru autoeducaţie.

Pentru desfășurarea concursului la cele trei secțiuni destinate elevilor (comunicări, eseuri, desene / postere / afișe / fotografii) s-au realizat parteneriate cu 13 unități de învățământ preuniversitar, acestea fiind unitățile de proveniență ale elevilor. La prima secțiune de concurs s-au înscris un număr de 11 elevi, la a doua – 16 elevi, iar la a treia – 11 elevi. Pentru fiecare secțiune s-a numit câte o comisie formată din 2 profesori evaluator.

În urma evaluării lucrărilor, în data de 6 mai 2022 s-au stabilit rezultatele finale pe fiecare secțiune, iar elevii clasați pe podium la fiecare secțiune au fost următorii:

– Secțiunea comunicări:

Locul I – Giurgiu Adriana Iulia (clasa a XI, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia),

Locul II – Toader Ioana Ilinca (clasa a X, Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia),

Locul III – Câmpean Ioana (clasa a X-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud).

– Secțiunea eseuri:

Locul I – Lupo Sînziana (clasa a VI-a, Palatul Copiilor Alba Iulia)

Locul II – Szabo Alessia Maria (clasa a VI-a, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj)

Locul III – Haiduc Johana (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș)

– Secțiunea desene / postere / afișe / fotografii:

Locul I – Caizer Adelina Maria (clasa a IX-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud),

Locul II – Leonte Sebastian-Marian (clasa a XI-a, Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Tulcea)

Locul III – Ciorbea Alexandru Mihai (clasa a IX-a, Colegiul Național ,,Titu Maiorescu” Aiud).

Felicitări tuturor participanților și mult success în activitatea viitoare!

Director: Adrian SIMION

Redactor șef: Lavinia DOBRA

Tehnoredactare și corectură: Antoniu FLORIAN

Secretar de redacție: Angela MĂRGINEAN